Corporate Compliance

Zgodność korporacyjna

Odpowiedzialność i szczerość to filary naszej kultury przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem będzie to możliwe tylko wtedy, gdy we wszystkich krajach i obszarach działalności będziemy postępowanie zgodnie z wytycznymi prawnymi oraz zasadami etyczno-moralnymi. Podstawą tego postępowania są nasze wytyczne zgodności korporacyjnej dla kierownictwa firmy i wszystkich pracowników.

Dla zapewnienia naszego działania etycznego oraz zgodnego z prawem opracowaliśmy obszerny system zarządzania zgodnością. Centralnym elementem jest przy tym nasz kodeks postępowania, skonkretyzowany przez wytyczne przedsiębiorstwa. Oprócz regularnej analizy ryzyka zgodności stworzyliśmy cyfrowy system sygnalizacji, mający na celu wczesne rozpoznawanie i wyjaśnianie naruszeń. Za pośrednictwem tego systemu sygnalizacji firma REMONDIS Maintenance & Services daje możliwość zgłaszania informacji o naruszeniach prawa, kodeksu postępowania REMONDIS lub wytycznych przedsiębiorstwa nie tylko wszystkim pracownikom, lecz również partnerom biznesowym, dostawcom, klientom, z zachowaniem poufności.

Ponadto przestrzeganie i zapewnianie standardów praw człowieka i ekologicznych jest dla nas istotną sprawą. Informacje o tym, w jaki sposób dochowujemy należytej staranności oraz jakie wymagania stawiamy naszym dostawcom, znajdują się w naszym kodeksie postępowania dostawców. Szczegółowe informacje o naszej procedurze reklamacji na podstawie ustawy o dochowaniu należytej staranności w łańcuchach dostaw (LkSG) podane są w naszych przepisach postępowania.

Nasz kodeks postępowania znajduje się tutaj.
Nasz kodeks postępowania dostawcy znajduje się tutaj.

Do systemu sygnalizacji można przejść za pośrednictwem tego łącza.

© 2020 Xervon Polska. Firma z Grupy Remondis. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Mesje.com